Sunday, 13/06/2021 - 21:55|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ
 • LÊ HÙNG DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0914036059
 • LÊ HOÀI ÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Văn phòng - Thống kê; UV. BCH Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   01236901394
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lê Hoài Ân : Thực hiện Thống kê, quản lý nhân sự (1); Công tác kế hoạch; quản lý dữ liệu, tiếp nhận thông tin mạng, quản lý mạng cơ quan, quản lý CNTT (2); ;thực hiện một số công tác do trưởng bộ phận phân công (3); phụ trách công tác Thư viện các bậc học (4).

 • NGUYỄN THIỆU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0905986338
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thiệu : Trưởng bộ phận Tổ chức - Văn phòng. Chủ tịch Công Đoàn cơ sở :Thực hiện công tác tham mưu, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường trực thuộc (1), Tiếp nhận, điều chuyển giáo viên, công nhân viên chức (2), Thực hiện nâng lương, nâng bậc, thâm niên, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên (3), Chỉ đạo bộ phận thống kê báo cáo, tiếp nhận văn bản, thông tin liên lạc (4), ghi biên bản các cuộc họp lãnh đạo, họp cơ quan (5), Công tác thi đua khen thưởng toàn ngành (6)